Stroopkriekstraat 16 6515CP Nijmegen
+31627072452
info@eindeloosbewustzijn.nl

Zakelijk

De wereld verandert in een razend tempo. Dit uit zich op verschillende manieren. We zien dat organisaties voor twee belangrijke uitdagingen staan. Enerzijds worden er nieuwe competenties gevraagd van alle leden van de organisatie. Het World Economic Forum heeft onderzoek gedaan bij de grootste bedrijven over de hele wereld en hen gevraagd naar competenties voor de leden van hun organisatie. In het overzicht hieronder is een duidelijke verschuiving zichtbaar.

Anderzijds zien we dat medewerkers binnen organisaties moeite hebben in te spelen op deze veranderingen en de verwachtingen die aan ze word gesteld. Velen hebben te kampen met stress, hebben moeite met de hoge werkdruk en kunnen daardoor niet optimaal presteren. Steeds meer mensen krijgen last van Burn-out verschijnselen. Volgens onderzoek van TNO is eenderde tot de helft van het ziekteverzuim stress gerelateerd.

Herkent u dit binnen uw organisatie?

Heeft u onderneming te kampen met een hoog ziekteverzuim?  Zou u graag zien dat uw medewerkers duurzamer inzetbaar zijn, mentaal fitter worden, meer betrokken zijn bij de organisatie en nieuwe competenties ontwikkelen?

Dan bent u bij Eindeloos Bewustzijn op de juiste plek om transformatie in gang te zetten!

Transformatie begint bij bewustwording. Wij bieden hiervoor verschillende trajecten aan:

 

 

MBE staat voor Mindfulness Based Emotional Intelligence.
MBE is een training die mindfulness, hersenwetenschap en Emotionele Intelligentie combineert.
Dit MBE programma is oorspronkelijk ontwikkeld door Google in samenwerking met hersenwetenschappers van Stanford University, mindfulness specialist John Kabat-Zinn en Emotionele Intelligentie specialist Daniel Goleman.

De MBE Training pakt de eerder genoemde uitdagingen namelijk van beide kanten aan door het (door-) ontwikkelen van Emotionele Intelligentie bij uw personeelsleden. Emotionele Intelligentie, ofwel zelfregie, bestaat volgens D. Goleman uit de volgende pijlers: zelfbewustzijn, zelfmanagement, motivatie, empathie en sociale vaardigheden. Dit leidt tot meer creativiteit, verhoogde motivatie, verbeterd probleemoplossend vermogen en beslisvaardigheden en beter kunnen samenwerken; een belangrijke basis voor alle 10 hierboven genoemde compenties.

Een mooie bijkomstigheid is dat dit uw personeelsleden ook helpt bij toename van geluk, succes en algeheel welzijn. Emotionele intelligentie kan getraind worden door middel van mindfulness.
Bovendien is mindfulness ook een ultieme stressverlichter, omdat het iemand uit de ‘vecht-of-vlucht’ modus haalt en in een ontspannen staat van mentale helderheid en kalmte brengt. Mindfulness is een goede methodiek voor ziektepreventie.

Deze training is speciaal ontwikkeld voor het Nederlands bedrijfsleven en is gebaseerd op de training die binnen Google en andere grote organisaties wereldwijd wordt gegeven. MBE is geen therapeutisch programma maar een optimalisatie programma. Het programma is een enorme vlucht aan het nemen in het internationale bedrijfsleven en nu ook in Nederland.

Wetenschappelijk publicaties tonen aan dat mindfulness meditatie o.a. resulteert in:
- Beter omgaan met stress, meer ontspanning
- Minder malende gedachten, meer rust in het hoofd
- Verbetering van concentratie en focus
- Creativiteit neemt toe
- Toename van veerkracht
- Zelfvertrouwen neemt toe, angsten en onzekerheden verminderen
- Meer empathie, verbeterde sociale vaardigheden en betere omgang met anderen
- Bewuster en gelukkiger leven
- In staat betere keuzes te maken waardoor algehele gezondheid en welzijn verbeteren.

 

Het MBE programma kan worden ingezet voor:

- Bevordering van de communicatie en samenwerking
- Bevordering van weerbaarheid, efficiëntie en innovatie
- Burn-out en ziekteverzuim preventie
- Persoonlijke ontwikkeling
- (Persoonlijk) Leiderschap